vineri, 2 decembrie 2016

PRAPADUL (varianta Ciolos)

Concluzii primare amare din studiul draftului proiectului legii salarizarii (sau ce le mai trece prin cap-uri  unor iubitori de armata)

Dupa legea lor ,salariul unui colonel va cat al unui grefier-arhivar cu studii medii si jumatate din cel al unui judecator/procuror stagiar (0- 3 ani) !
Acesta este locul si rolul armatei in ierarhia sociala.
Dupa capu`lor!

Aceasta este importanta sociala a armatei. 
Dupa capu`lor ! 

Aceasta este rasplata, in raport cu statutul, activităţile şi organizarea stabilite prin lege, cu indeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce ii revin,potrivit jurămantului depus, cu responsabilităţile, atribuţiile, rolul, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate, cu gradul de efort şi risc, cu pregătirea şi competenţa profesională, precum şi cu interdicţiile şi restrangerea exerciţiului unor drepturi prevăzute de legislaţia in vigoare.
Dupa capu`lor! 

Cititi extrasul de mai jos si va cruciti!

FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ"
CAPITOLUL I
Soldele/salariile de funcţie pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională
Şeful Statului Major General, secretar de stat - şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, prim adjunctul directorului Serviciului Roman de Informaţii,primul adjunct al directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,directorul Serviciului de Protecţie si Pază  -  7118
Adjuncţii directorului Serviciului Roman de Informaţii,adjuncţii directorului Serviciului de Informaţii Externe,directorul general al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, secretarii de stat şi alte funcţii asimilate funcţiei de secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne -6729
Prim-adjunctul şi adjuncţii directorului Serviciului deTelecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjunctul directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Interne - 6543
Funcţii corespunzătoare gradului de general, amiral,chestor general de poliţie, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – 6015- 6543
Funcţii corespunzătoare gradului de general-locotenent,viceamiral, chestor-şef de poliţie, directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor - 5686 - 6186
Funcţii corespunzătoare gradului de general - maior,contraamiral, chestor principal de poliţie  5375 - 5848
Funcţii corespunzătoare gradului de general de brigadă,general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de politie/ penitenciare  4931 – 5528
Funcţii corespunzătoare gradului de colonel, comandor,comisar-şef de poliţie/penitenciare  4333 -4931
Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel,căpitan-comandor, comisar poliţie/penitenciare  3807 -4333
Funcţii corespunzătoare gradului de maior, locotenentcomandor,subcomisar de poliţie/ penitenciare -3070 -3493
Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare  2363 - 2655
Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliţie/ penitenciare 1864- 2043
Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent,aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare -1860 -1872
Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie/penitenciare debutant -  1860 -
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar 1800 -1812
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls.I/plutonier adjutant 1770 - 1804
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IIa/plutonier major 1742-1785
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a/plutonier 1732 - 1756
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a/sergent major 1722 -1737
Funcţii corespunzătoare gradului de agent-agent şef principal de poliţie/penitenciare (şef formaţiune*)  1742 - 1800
Funcţii corespunzătoare gradului de agent-agent şef principal de poliţie/penitenciare  1737 -1785
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a Va/sergent/agent de poliţie/penitenciare debutant  1694
Fncţii corespunzătoare gradului de caporal clasa I  1678
Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a II-a  1670
Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a III-a 1655
Funcţii corespunzătoare gradului de fruntaş - 1640
Funcţii corespunzătoare gradului de soldat - 1625
Anexa nr. VII - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ"
Capitolul II - Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
SECŢIUNEA 1
Soldele personalului militar şi salariile poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statutspecial din sistemul administraţiei penitenciare
Art. 1. - (1) Personalul incadrat in instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională este salarizat in raport cu statutul, activităţile şi organizarea stabilite prin lege, cu indeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce ii revin,potrivit jurămantului depus, cu responsabilităţile, atribuţiile, rolul, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate, cu gradul de efort şi risc, cu pregătirea şi competenţa profesională, precum şi cu interdicţiile şi restrangerea exerciţiului unor drepturi prevăzute pentru personalul din aceste instituţii de legislaţia in vigoare.
SECŢIUNEA a 2-a
Soldele şi salariile funcţiilor de bază
Art. 7. - (1) Pentru gradul militar pe care il deţine, ca drept al titularului şi recunoaştere in plan social, personalul militar, respectiv poliţistul şi funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deţinut.
(2) Cuantumurile soldelor/salariilor de grad sunt următoarele:
Ofiţeri:
- General, amiral, chestor general de poliţie 840 lei
- General-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie 765 lei
- General-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie 740 lei
- General de brigadă, general de flotilă aeriană,contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/ penitenciare 700 lei
- Colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare 640 lei
- Locotenent-colonel, căpitan-comandor,comisar de poliţie/penitenciare 540 lei
- Maior, locotenet-comandor,subcomisar de poliţie/penitenciare 490 lei
- Căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare 455 lei
-Locotenent, inspector de poliţie/penitenciare 415 lei
- Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare 370 lei
Maiştri militari
- Maistru militar principal 290 lei
- Maistru militar clasa I 240 lei
- Maistru militar clasa a Il-a 200 lei
- Maistru militar clasa a IlI-a 165 lei
- Maistru militar clasa a IV-a 120 lei
- Maistru militar clasa a V-a 100 lei
Subofiţeri şi agenţi de poliţie/penitenciare
- Plutonier adjutant principal/şef, agent-şef principal de poliţie/penitenciare 290 lei
- Plutonier adjutant, agent-şef de poliţie/penitenciare 240 lei
- Plutonier major, agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare 200 lei
- Plutonier, agent principal de poliţie/penitenciare 165 lei
- Sergent major, agent de poliţie/penitenciare 120 lei
- Sergent 100 lei
Soldaţi şi gradaţi profesinonişti
- Caporal clasa I 80 lei
- Caporal clasa a Il-a 60 lei
- Caporal clasa a IlI-a 40 lei
- Fruntaş 20 lei
- Soldat 10 lei
Art. 8. - (1) Cadrele militare in activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care indeplinesc funcţii de comandă beneficiază lunar de solda /salariul de comandă de pană la 23% din solda de funcţie/salariul de funcţie.
Art. 11. - (1) in raport cu timpul servit in calitate de personal militar,poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1 - 7 gradaţii, care se acordă din 3 in 3 ani.
 (2) Fiecare gradaţie reprezintă 3% din solda de funcţie/salariul de funcţie.
- 3 - 6 ani gradaţia I;
- 6 -10 ani gradaţia a Il-a;
- 10 -15 ani gradaţia a IlI-a;
-15 - 20 de ani gradaţia a IV-a;
- 20 - 25 de ani gradaţia a V-a;
- peste 25 de ani gradaţia a Vl-a.
Art. 12. - (1) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care lucrează in condiţii de pericol in unităţile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, precum şi cel care desfăşoară activităţi specifice la calamităţi naturale beneficiază de o primă pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiată in funcţie de gradul de pericol şi/sau de timpul efectiv lucrat in aceste locuri, calculată la solda de
funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, astfel:
- locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase 14 - 23%;
- locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase 7 - 13%;
- locuri de muncă sau operaţiuni periculoase pană la 6%.
(2) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil beneficiază de următoarele sporuri, in funcţie de condiţiile de muncă:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de pană la 13% din solda de funcţie/ salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de pană la 13% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
c) pentru activităţile care solicită o incordare psihică foarte ridicată, un spor de pană la 13% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.
Art. 14. - (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, in condiţii de pericol deosebit, desfăşurată in exercitarea atribuţiilor funcţionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unităţii, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor şi/sau activităţilor deosebite ori de specialitate, misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază,
supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobandit o formă de protecţie in Romania, culegere,prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau datelor/situaţiilor/ documentelor/actelor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie, efectuarea actelor de cercetare penală specială beneficiază de o compensaţie de risc/pericol deosebit de pană la 28% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.
(2) Compensaţia prevăzută la alin. (1) se acordă şi personalului din structurile din domeniile informaţii pentru apărare, cercetare sau operaţii speciale ale Ministerului Apărării Naţionale.
(3) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei in randul personalului propriu beneficiază de o compensaţie de 28% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.
Art.- 15. - (1) Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de pană la 48% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute in statele de organizare, in limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de incadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.
Art. 18. - (1) Personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizaţie de 13 - 18% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.
SECŢIUNEA a 3-a
Drepturi specifice activităţii desfăşurate
in instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Art. 19. - Pentru realizarea prerogativelor constituţionale de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 5,5%.
Art. 20. - (1) La trecerea in rezervă sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă, in funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil in instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de un ajutor stabilit in raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază
avută/avut in luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:
Vechime efectivă:
- pană la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- intre 5 - 10 ani - un ajutor egal cu 6 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- intre 10 - 15 ani - un ajutor egal cu 8 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- intre 15 - 20 ani - un ajutor egal cu 10 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- intre 20 - 25 ani - un ajutor egal cu 12 solde ale funcţiei de bază/salarii le funcţiei de bază;
- intre 25 - 30 ani - un ajutor egal cu 15 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- peste 30 ani - un ajutor egal cu 20 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază.
Art. 25. - (1) Pentru activitatea desfăşurată in unităţi situate in localităţi sau in zone izolate ori in unităţi situate in localităţi sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil, beneficiază de un spor de pană la 18% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

Col.r.Dan M.

luni, 21 noiembrie 2016

CICA ORDONANȚA CIOLOS-BACI PRIN CARE S-A STABILIT AMPUTAREA PENSIILOR MILITARE LA 65% NU PREZINTA ELEMENTE DE NECONSTITUȚIONALITATE

                                                (Asa-i ca nu se poate schimba nimic la cuantumurile pensiilor aflate in  plata ?)

Avocatul Poporului a constatat  că actul normativ sus-menționat nu prezintă elemente de neconstituționalitate. Problemele semnalate de către petenți reliefează mai degrabă aspecte de modificare a legislației privind sistemul de pensii, care nu sunt de competența Avocatului Poporului și nici a Curții Constituționale a României, ci a legiuitorului. ......
Referitor la criticile de încălcare a art. 115 alin. (4) din Constituție prin nemotivarea urgenței adoptării O.U.G. nr. 57/2015, observăm că normele legale în speță urmau să intre în vigoare în data de 1 ianuarie 2016, iar Ordonanța de urgență a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 11 decembrie 2015. Apreciem că elementele menționate vizează interesul public și constituiau situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu putea fi amânată.
Cu privire la critica de încălcare a art. 115 alin.(6) din Constituție, prin raportare la dreptul fundamental la pensie, precizăm că, într-adevăr, Constituția României prevede la art. 47 alin. (2), dreptul la pensie ca drept fundamental. Cât privește condițiile și criteriile de acordare a pensiei, modul de calcul și cuantumul valoric este stabilit de legiuitor, care are totodată libertatea să le modifice. Este adevărat că, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a sancționat reașezarea sistemului de calcul a pensiei stabilite potrivit principiului contributivității, în sensul diminuării pensiei aflate în plată — considerată drept câștigat, respectiv speranță legitimă. Însă, în speța de față, în primul rând diminuarea cuantumului pensiei de serviciu s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a legii, astfel încât intervenția legiuitorului delegat nu a afectat drepturi câștigate, pensiile în baza Legii nr. 223/2015 nefiind în plată la data modificării. În al doilea rând, pensia militară de stat nu este o pensie bazată pe contributivitate, ci una derogatorie de la principiul contributivității, care stă la baza pensiilor publice stabilite conform Legii nr. 263/2010, exclusiv în raport de contribuțiile de asigurări sociale plătite pe toată durata activității în muncă, nu numai în ultimii 5 ani de activitate. Spre deosebire de pensiile publice, pensiile militare de stat nu se plătesc din bugetul asigurărilor sociale — constituit din contribuțiile individuale, ci de la bugetul de stat (art. 5 alin. (2) din Legea nr. 233/2015). Cât privește eliminarea sporului de 15% adăugat la media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, constatăm că acordarea acestui spor ține de politica statului în domeniul asigurărilor sociale și nu se subsumează dreptului constituțional la pensie, ca element constitutiv al acestuia.
În ceea ce privește încălcarea principiului constituțional al egalității cetățenilor în fața legii, se constată că norma criticată se aplică tuturor persoanelor aflate în situația reglementată de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare. Faptul că pensiile altor categorii profesionale, reglementate de alte legi speciale, se stabilesc în funcție de o bază de calcul și un cuantum calculate în mod diferit, nu poate fi luat în considerare, pensionarii militari nefiind în aceeași situație juridică cu militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare. Jurisprudența Curții Constituționale și a instanței de contencios european a drepturilor omului a statuat că principiul egalității justifică dreptul la diferențiere, deoarece egalitatea nu înseamnă uniformitate, iar situațiile diferite sub aspect obiectiv și rezonabil impun diferențe de tratament juridic.
În forma inițială a legii, la stabilirea pensiei militare s-ar fi folosit media tuturor veniturilor brute, sintagmă nedefinită de lege. Or, printre sumele incluse în venitul brut se află și sume de bani de natură nesalarială, pe care nu le primesc toți militarii, fiind conjuncturale. Includerea acestor tipuri de venituri nesalariale în baza de calcul a pensiei creează premisele stabilirii unor pensii în cuantum foarte diferit pentru persoane cu aceeași carieră și solde/salarii lunare brute egale. În această situație, persoane aflate în situații similare ar avea pensii diferite, fără a fi fundamentate pe criterii obiective și rezonabile, diferențele de sume fiind de natură a crea inegalități nejustificate. Dispozițiile art. 28 alin.(1) din forma inițială a Legii nr. 223/2015 erau de natură a crea diferențe în calculul pensiei între persoane din aceeași categorie profesională. Or, Curtea Constituțională a statuat că situațiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esență pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv și rațional, soluție în concordanță și cu jurisprudența constantă a Curții Europene a Drepturilor Omului. În cazul de față, persoane aflate în situații similare, sunt exclusiv beneficiarii Legii nr. 223/2015, și anume militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pentru care, în condițiile în vigoare la data prezentei, nu sunt instituite privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare.
Conținutul integral al răspunsului la :

A consemnat,
Dan M.

miercuri, 9 noiembrie 2016

ASTAZI ,DESPRE DRUMUL LUNG AL CAINELUI SI GRIJA ALTORA

( Ia cititi AICI si mergeti la vot ca nu cumva sa piara intelighentia  de dreapta, care tocmai a luat una peste ...vot in State !)


Niste randuri aparute in Curs de guvernare.ro

"Pensiile înregimentaților – se poate ajunge și la 105% din valoarea veniturilor lunare obținute când munceau
S-a revenit, tot sub formula pensiilor ocupaționale, și la pensiile calculate special pentru cei din Ministerul Apărării Naționale (MApN), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și serviciile secrete (SRI, SIE, STS).
Aceste pensii sunt plătite prin casele proprii de pensie.
Conform celor mai recente date sunt:
·       76.700 de pensionari la MApN
·       69.180 pensionari la MAI
·       9.414 de la SRI.
La MAI, numărul a crescut semnificativ în câteva luni – în ianuarie existau 59.407 persoane care provin din structurile actuale și anterioare ale MAI sau urmași ai acestora.
Anul acesta li s-au recalculat pensiile pe algoritmul adoptat de parlamentari (anul trecut și la presiunea lui Gabriel Oprea), dar cu unele corecții făcute de actualul Executiv, astfel încât să nu se ajungă la pensii duble față de veniturile deținute în ultimele luni.
...........................
În evidenţa Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. figurau în ianuarie 2016:
·       38.600 de pensionari deţinători ai ordinului „Meritul militar” clasa I
·       15.900 cu clasa a II-a
·       13.500 cu clasa a III-a
·       7.900 nu deţineau acest ordin (dar vor avea probabil toate șansele să-l primească până la pensionare)- aiurea-n tramvai !(n.n.)
Statistica pensiilor de militar:
·       Pensia medie la MApN a fost în septembrie de 2.995 de lei
·       Cea mai mare pensie plătită de MApN – 28.496 lei (fost director regie autonomă)
·       10 beneficiari primesc pensii între 20.000 – 25.000 lei, din care 7 persoane au fost magistraţi militari  (pai ce,astia-s militari ? n.n.)
·       În evidenţele Casei de pensii sectoriale a MApN se găsesc 779 de pensionari având gradul de general aparţinând MApN şi altor instituţii din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională

CEA MAI MARE PENSIE, DE 38 DE ORI MAI MARE DECAT PENSIA MEDIE 

Cea mai mare pensie în România este de aproape 41.000 de lei (de 38 de ori mai mare decât pensia medie în sistemul de stat -930 d elei) și este câștigată de un fost magistrat.
Sau, era la sfârșitul lunii septembrie, deoarece presa a relatat de curând că fostul procuror general al României Ilie Botoș (demis din funcție după fuga din țară a lui Omar Hayssam), ar încasa o pensie de 51.000 de lei.
Celelalte poziții din top 10 sunt adjudecate de personalul navigant civil, pensii speciale despre care nimeni nu-și mai amintește cum au ajuns să intre prima dată în lista specialelor:


Așadar, nu există nicio pensie de magistrat care să ajungă la valoarea de care vorbea ministrul Justiției, Raluca Prună.
Asta nu înseamnă că sumele încasate de magistrați după pensionare nu sunt impresionante, așa cum arată ultimul tabel"....s.a.m.d.

Dan M.